Vårt miljöarbete

Vi var först i branschen med att ISO-certifiera vårt Miljöledningssystem. Vi vill erbjuda våra kunder det bästa alternativet för en bättre miljö.

Miljöskyltar i en ny dimension – ARE®Signs!

Skyltgruppen presenterar stolt Miljöskylten ARE®Signs!, ett nytt, patenterat sätt att konstruera skyltar för att nå högre ställda miljömål än någonsin! Materialval och tillverkningsteknik gör att till exempel utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser minskas med fantastiska 85%, jämfört med konventionell teknik. Dessutom väger Miljöskylten ARE®Signs! endast ca 1/3 jämfört med motsvarande traditionell skylt, vilket gör dem perfekta för dagens moderna fasader.

Hur arbetar vi med kvalitet och miljö?

Det som kännetecknar vårt miljö- och kvalitetsarbete är dels en miljöanpassad teknisk utveckling av de produkter vi formger och levererar, dels en medvetenhet när det gäller vår interna process. Vi skall uppfylla gällande miljölagar, myndighetsbeslut och branschövergripande överenskommelser. Vår möjlighet till kundpåverkan skall redan i vår formgivningsprocess styra vårt val av material och komponenter mot optimalt miljöanpassade produkter, främst med tanke på energiförbrukning, livslängd och materialåtervinning.

Certificat

Kontakta oss så skissar vi förslag på den grönaste skylt du har sett – oavsett din logokulör! Behöver du fler gröna argument? 
Ta kontakt med oss så berättar vi skillnaden mellan Are®Signs och en traditionellt tillverkad skylt!